Friday, December 12, 2008

Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil 14 2008 Cuti rehat

Petikan Dari pekeliling Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil 14 2008
Kadar Cuti Rehat

4. Kadar baru kemudahan Cuti Rehat tahunan bagi pegawai Perkhidmatan Awam (kecuali Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, Perkhidmatan Polis DiRaja Malaysia, Perkhidmatan Pegawai Penguat Kuasa Maritim dan Pegawai Lain-lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim serta Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan/ Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi yang menjalankan tugas-tugas mengajar di sekolah/ kolej komuniti/ politeknik yang menikmati kemudahan Cuti Penggal dan Cuti Rehat Khas) lantikan tetap adalah seperti di Jadual 1 berikut:

Adakah ini bermaksud 1hb kita tak perlu kerja sebab belum ada pekeliling JPA berkenaan Cuti Rehat PPPT?

No comments: