Saturday, October 25, 2008

Trip Way Home (Gambar)Mesyuarat Semak Semula Kurikulum Bidang Teknologi Maklumat dan Perdagangan. On the way collect ADR di Sungai Petani

Meng :"BroadBand" di Radix Fried Chicken

My Wife new Small Note book RM1499. Aku rasmi dulu...


No comments: